Käyttöehdot

Kotoutumisentukena.fi-palvelun käyttöehdot

Yleiset ehdot

Määritelmät

Palvelu ja sen osiot

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu (jäljempänä palvelu) kokoaa vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa, ei-kaupallista ja ei-lakisääteistä matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, joka on suunnattu maahan muuttaneille sekä vahvistaa kotoutumista tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Palvelun kielet ovat suomi ja ruotsi. Palvelun osoite on kotoutumisentukena.fi/stödförintegration.fi/stodforintegartion.fi

Palvelun tuottaminen

Palvelusta vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ylläpitäjä).
Uudenmaan ELY-keskus
PL 36, 00521 Helsinki
kotoutumisentukena(at)ely-keskus.fi

Käyttäjä

Palvelussa olevia ilmoituksia ja uutisia voi hakea ja tarkastella ilman rekisteröitymistä. Oman organisaation toiminnan sekä tapahtumien ja koulutusten ilmoittaminen palvelussa vaati rekisteröitymisen palvelun käyttäjäksi.

Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi ja vastaa niiden noudattamisesta.

Kotoutumisentukena.fi-palvelun sisältö

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa voi hakea ja ilmoittaa vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa, ei-kaupallista ja ei-lakisääteistä matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, joka on suunnattu maahan muuttaneille. Palvelussa voi hakea ja ilmoittaa myös työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi palvelusta löytyy kotoutumiseen liittyvää ajankohtaissisältöä, kuten uutisia.

Palvelussa organisaationsa toimintaa sekä tapahtumia ja koulutuksia ilmoittavat käyttäjät vastaavat ilmoittamansa tiedon ajantasaisuudesta ja siitä, että se vastaa palvelun käyttöehtoja. Palvelun ylläpito vastaa Ajankohtaista-osion sisällöstä.

Palvelun sisältö määräytyy näiden käyttöehtojen ja palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelu on julkinen ja sen käyttö on maksutonta.

Käyttöehtojen rakenne ja asema

Näillä käyttöehdoilla säännellään ylläpitäjän ja käyttäjän tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia palveluun liittyen.

Ylläpitäjä voi päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua ilman käyttäjän suostumusta. Ylläpitäjällä on myös oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle tai ohjelmistolle asetettuja vaatimuksia sekä keskeyttää palvelu.

Ylläpitäjä ei kuitenkaan voi muuttaa palvelua tai sen ehtoja siten, että käyttäjän olennaisia oikeuksia rikottaisiin.

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa lopettaa palvelun käyttö. Ylläpitäjällä on tämänkin jälkeen näissä ehdoissa määritellyt velvollisuudet käyttäjän toimittamaa tietoaineistoa kohtaan.

Näiden käyttöehtojen kulloinkin voimassa oleva versio julkaistaan kotoutumisentukena.fi- palvelussa. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja ottaessaan palvelun käyttöönsä. Käyttöehdot hyväksytään kokonaisuudessaan riippumatta siitä, mitä palvelun osia käyttäjä ottaa käyttöönsä.

Käyttöehtojen ohella palveluun sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Palvelun käyttöoikeus ja tunnistautuminen

Rekisteröityneen käyttäjän palvelussa julkaistut toiminta- ja tapahtumailmoitukset ovat avoimesti kaikkien käyttäjien nähtävillä. Ilmoituksissa näkyy ilmoituksen julkaisseen käyttäjän organisaation tiedot (organisaation nimi, verkkosivu, kuvaus ja some-linkit). Käyttäjän tietoja ei näy ilmoituksella.

Toimintaa sekä tapahtumia ja koulutuksia voivat ilmoittaa palveluun rekisteröityneet käyttäjät, joilla on käyttöoikeus vähintään yhteen palveluun rekisteröityneeseen organisaatioon. Organisaation voi rekisteröidä palveluun organisaation palkattu työntekijä tai muuten organisaatioon kiinteästi sidoksissa oleva henkilö, esimerkiksi vapaaehtoinen. Palvelun käyttäjäksi voivat rekisteröityä alla mainittujen organisaatioiden edustajat.

Palveluun voivat rekisteröityä seuraavat organisaatiot:

 • rekisteröityneet yhdistykset
 • rekisteröityneet säätiöt
 • kunnat
 • kuntayhtymät
 • valtio
 • oppilaitokset
 • evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat
 • muut rekisteröityneet uskonnolliset yhdyskunnat
 • yritykset
 • osuuskunnat
 • kauppakamarit.

Yritykset ja osuuskunnat voivat ilmoittaa ainoastaan maksutonta toimintaa, tapahtumia ja koulutuksia palvelussa.

Hankkeita ei voi rekisteröidä palvelussa organisaatioksi. Jotta palvelussa voidaan ilmoittaa hankkeen kotoutumista tukevaa toimintaa sekä tapahtumia ja koulutuksia, on palveluun rekisteröitävä hanketta hallinnoiva organisaatio.

Rekisteröitymisen yhteydessä organisaation ja sen ensimmäisen pääkäyttäjän tiedot lähetetään hyväksyttäväksi palvelun ylläpitäjälle. Organisaation ensimmäinen käyttäjä ei voi ilmoittaa kotoutumista tukevaa toimintaa eikä työntekijöille tai vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia palvelussa ennen kuin palvelun ylläpitäjä on hyväksynyt organisaation palveluun. Ylläpitäjällä on oikeus pyytää palveluun rekisteröitymisen kannalta olennaisia lisätietoja tai rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen muuttamista käyttäjältä ennen rekisteröitymisen hyväksymistä. Mikäli lisätietoja tai pyydettyjä muutoksia ei toimiteta yhden kuukauden sisällä, ylläpidolla on oikeus hylätä organisaation rekisteröityminen. Organisaation rekisteröivästä käyttäjästä tulee automaattisesti organisaation pääkäyttäjä. Organisaation muut käyttäjät voivat halutessaan hakea pääkäyttäjäoikeuksia rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin.

Organisaation pääkäyttäjä:

 • hyväksyy oman organisaationsa muut käyttäjät palvelun käyttäjiksi
 • hyväksyy organisaationsa peruskäyttäjien tekemät toiminta- ja tapahtumailmoitukset ennen kuin ne julkaistaan kotoutumisentukena.fi-palvelussa
 • voi muokata organisaationsa tietoja
 • voi julkaista toiminta- ja tapahtumailmoituksia ilman toisen käyttäjän hyväksyntää
 • voi poistaa oman organisaationsa käyttäjältä organisaation käyttöoikeuden.

Organisaation pääkäyttäjillä on tehtävänsä kannalta välttämätön oikeus katsella oman organisaationsa kaikkien käyttäjien tietoja.

Organisaation kaikki käyttäjät näkevät oman organisaationsa tiedoissa organisaationsa pääkäyttäjien tiedot.

Käyttäjä tunnistautuu palveluun sähköpostiosoitteellaan (käyttäjätunnus) sekä itse määrittelemällään salasanalla. Salasanan tulee olla vähintään 12 merkkiä pitkiä ja siinä tulee olla vähintään yksi iso kirjain ja yksi numero.

Henkilö- ja yritystietojen käsittely

Palvelun toteuttamiseksi ylläpitäjä käsittelee yksityishenkilön henkilötietoja, joita ovat käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero(vapaavalintainen) ja IP-osoite. Ylläpitäjä käsittelee myös organisaatioiden tietoja, kuten organisaation verkkosivujen osoite, organisaation tyyppi sekä joissain tapauksissa myös yhdistysrekisterinumero tai y-tunnus.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla tehdyn tietosuojaselosteen mukaisesti.

Organisaation pääkäyttäjillä on oikeus katsella oman organisaationsa kaikkien käyttäjien tietoja (nimi, sähköposti ja puhelin, puhelinnumero on vapaavalintainen tieto). Oikeus on välttämätön, jotta pääkäyttäjät voivat palvelun käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä organisaationsa käyttäjiin.

Organisaation kaikki käyttäjät näkevät oman organisaationsa tiedoissa organisaationsa pääkäyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot (puhelinnumero on vapaavalintainen tieto). Oikeus on välttämätön, jotta käyttäjät voivat käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä organisaationsa pääkäyttäjään.

Julkisuuslainsäädännön soveltuminen

Ylläpitäjä ei luovuta ilman kunkin käyttäjän suostumusta näitä koskevia tietoja markkinointi- tai muihin palvelun ulkopuolisiin tarkoituksiin. Ylläpitäjä käyttää tietoja palvelun sisällön muutoksista tiedottamiseen. Ylläpitäjä noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa julkisuuslain 18 §:n sekä lain nojalla hyvää tiedonhallintatapaa koskevan asetuksen (1030/1999) vaatimusten mukaisesti.

Tekijänoikeudet

Oikeudet palvelussa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on palvelun ylläpitäjällä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Palvelun tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen palvelun ylläpitäjän kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan palvelun ylläpitäjällä.

Palvelussa oleva aineisto

Ylläpitäjä ei valvo käyttäjän palvelussa julkaisemaa sisältöä. Ilmoitusten sisällöstä ja niiden mahdollisesti sisältämien linkkien muodosta ja sisällöstä sekä tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, toimivuudesta ja käytöstä vastaa ilmoittaja.

Ylläpitäjä ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ylläpitäjä ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Palvelussa voi ilmoittaa maahan muuttaneille suunnattua matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, esimerkiksi kielikerhoja ja vertaisryhmiä. Lisäksi voi ilmoittaa myös esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tai väkivaltaa kohdanneille tarkoitettua omakielistä tukea ja toimintaa.

Lisäksi palvelussa voi ilmoittaa kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa, joka huomioi erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista tulevat sekä heikosti suomea tai ruotsia puhuvat.

Kotoutumista tukevan toiminnan tulee olla kaikille avointa, osallistujan vapaaehtoisuuteen perustuvaa matalan kynnyksen toimintaa. Toiminta voi olla suunnattu tietylle kohderyhmälle, mutta osallistuminen ei saa olla rajattu siten, että osallistumiseen tarvitaan esimerkiksi viranomaisen lähete.

Seuraavat toimintamuodot ilmoitetaan kotoutumista tukevana toimintana:

 • Heikosti suomea tai ruotsia puhuville tarkoitettu vapaaehtoistoiminta. Muuta vapaaehtoistoimintaa ei voi ilmoittaa palvelussa. Muita avoimia vapaaehtoistehtäviä ei voi ilmoittaa palvelussa. Huomioi, että maahan muuttaneiden tukemiseen valmentavat vapaaehtoistoiminnan koulutukset ilmoitetaan Tapahtumat ja koulutukset työntekijöille ja vapaaehtoisille -osiossa.
 • Heikosti suomea tai ruotsia puhuville tarkoitetut koulutukset ja kurssit (esimerkiksi digitaitokurssit).
 • Maahan muuttaneille suunnatut tapahtumasarjat (esimerkiksi tutustumiskäynnit, vierailut ja retket). Palvelussa ei voi ilmoittaa yksittäisiä maahan muuttaneille suunnattuja tapahtumia, mutta useamman tapahtuman voi koota samalle toimintailmoitukselle tapahtumasarjaksi.

Jokainen kotoutumista tukeva toiminta/ryhmä tulee ilmoittaa omalla toimintailmoituksellaan, jotta toiminta löytyy mahdollisimman hyvin palvelun hakukoneella. Eri toimintoja/ryhmiä ei saa yhdistellä samalle ilmoitukselle.

Lisäksi palvelussa voi ilmoittaa tapahtumia ja koulutuksia, jotka on tarkoitettu kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja/tai vapaaehtoisille. Tapahtumien tulee olla osaamisen kehittämiseen tai verkostoitumiseen liittyviä.

Palvelussa ilmoitettavan toiminnan sekä tapahtumien ja koulutusten tulee olla syrjimättömiä. Niiden tulee kohdella osallistujia yhdenvertaisesti. Toiminnan/tapahtuman/koulutuksen arvojen tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja eri väestönosien yhdenvertaisuutta. Se ei saa luoda vastakkainasettelua eri väestönosien välille.

Palvelussa ei voi ilmoittaa

 • valtion ja kuntien kotoutumista edistäviä toimia, joista säädetään laissa (laki kotoutumisen edistämisestä § 30.12.2010/1386).
 • toimintaa ja tukea, johon tarvitaan lähete tai osallistuminen edellyttää asiakkuutta esimerkiksi kunnan sosiaalitoimessa.
 • kaupallista toimintaa. Järjestävä organisaatio voi kerätä pientä osallistumis-, materiaali- tai jäsenmaksua, mutta toiminnalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa.
 • poliittista tai uskonnollista toimintaa. Organisaatio voi kuitenkin olla taustaltaan poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutunut.
 • koulutusta, joka johtaa tutkintoon tai nähdään päätoimiseksi opiskeluksi TE-toimistossa. Verkkopalvelussa voi ilmoittaa ainoastaan sivutoimisia opintoja, jotka eivät vaikuta osallistujan toimeentuloon. Opinnot katsotaan sivutoimisiksi, jos niiden laajuus on alle 5 op/kk tai alle 3 ov/kk tai alle 4,5 osp/kk ja niiden viikkotuntimäärä on alle 25 h/vko. Sivutoimisia opintoja ovat myös oppivelvollisuusiän ylittäneille.

Palvelussa ei voi myöskään ilmoittaa muille kuin heikosti suomea tai ruotsia puhuville tarkoitettuja vapaaehtoistehtäviä eikä maahan muuttaneille tarkoitettuja yksittäisiä tapahtumia. Useamman tapahtuman voi kuitenkin koota samalle toimintailmoitukselle tapahtumasarjaksi.

Palvelun kielet ovat suomi ja ruotsi. Palvelussa voi tehdä toiminta- ja tapahtumailmoituksia vain näillä kielillä.

Ylläpitäjällä on oikeus poistaa näkyvistä palvelussa oleva ilmoitus, jos se ei vastaa näitä käyttöehtoja tai sisältää vanhentunutta tietoa. Käyttäjä saa tästä ilmoituksen sähköpostilla ja hänellä on sen jälkeen mahdollisuus julkaista ilmoitus uudelleen, kun siihen on tehty ylläpitäjän edellyttämät muutokset.

Ylläpitäjällä on oikeus käsitellä palvelussa olevaa aineistoa palvelun hallinnoimista varten. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa palvelussa olevasta toimintailmoituksesta käyttäjän virheellisesti valitsemat teemat, kohderyhmät ja toimintamuodot, jotta palvelun hakukone ei palauta virheellisiä tuloksia. Ylläpitäjällä on myös oikeus tarvittaessa lisätä ilmoitukselle teemoja, kohderyhmiä ja toimintamuotoja palvelun hakukoneen toiminnan varmistamiseksi.

Ylläpitäjällä on oikeus tehdä sellaisia ilmoituksen ulkoasua koskevia muutoksia, jotka parantavat ilmoituksen luettavuutta ja selkeyttä. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi ilmoituksen kappalejaon muokkaus sekä selkeiden kirjoitus- tai kielioppivirheiden korjaaminen. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta muokata itse ilmoituksen asiasisältöä.

Käyttäjä huolehtii siitä, että palveluun tuotu aineisto linkkeineen ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa tekijänoikeuksia tai ole muuten lainvastaisia. Hyvän tavan vastaiseksi materiaaliksi katsotaan muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä.

Väärinkäytösten havaitsemisen jälkeen käyttäjä voidaan sulkea pois palvelusta ja rikoksen tunnusmerkkien täyttyessä väärinkäytöksestä tehdään rikosilmoitus.

Mikäli ilmenee, että palveluun toimitettu aineisto tai sisältö on lain vastainen tai voi muuten aiheuttaa vahinkoa, ylläpitäjällä on oikeus poistaa kyseinen aineisto tai sisältö.

Ylläpitäjällä on oikeus tuottaa koosteita ja tilastoja palveluiden käytöstä ja näyttää niitä julkisesti ilman tunnistetietoja.

Ylläpitäjän velvollisuuden ja vastuu

Ylläpitäjä ylläpitää palvelua niin, että se on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Poikkeuksen palvelun ylläpidolle muodostavat vain ylivoimaiseksi esteeksi katsottava este, järjestelmän ylläpidon ja huollon välttämättä aiheuttamat katkokset sekä katkokset yleisessä tietoliikenteessä.

Ylläpitäjä voi tilapäisesti keskeyttää (käyttökatko) palvelun muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Ylläpitäjä ilmoittaa ennalta tiedossa olevista käyttökatkoista palvelun verkkosivuilla. Käyttäjän on syytä ottaa huomioon katkoksen vaikutukset omaan viestintäänsä (viestintäkatkosten vaikutuksia säännellään mm. laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa).

Palvelu on osa valtionhallintoa ja sitä koskeva vastuu määräytyy julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevien periaatteiden mukaisesti näiden käyttöehtojen sekä erityislainsäädännön määräykset huomioiden. Valtion vastuun perusteet julkista valtaa käytettäessä määräytyvät vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 2 §:ssä mainitulla tavalla.

Muilta osin valtion vastuu määräytyy näiden käyttöehtojen ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei vastuusta ole säädetty erikseen erityislainsäädännössä, kuten henkilötietolain (523/1999) 47 § 1 momentissa, jossa säädetään rekisterinpitäjän vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Ylläpitäjä ei vastaa teknisen vian aiheuttamasta käyttökatkosta, sisältöaineiston viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta, tai väärinohjautumisesta käyttäjälle aiheutuvasta vahingosta.

Ylläpitäjä ei myöskään yleisesti vastaa palveluun tallennetun aineiston säilyvyydestä, ellei ole tähän sitoutunut määräajaksi.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä vastaa edellä todetun mukaisesti palvelun avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta.

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla.

Käyttäjä on vastuussa tuottamansa aineiston arkistoinnista, säilyttämisestä ja hävittämisestä. Palvelun ylläpitäjä ei ole velvollinen säilyttämään käyttäjien tuottamaa aineistoa. Käyttäjän tulee tarkistaa ja päivittää palveluun tuottamiensa toimintailmoitusten sisältö 180 vuorokauden välein. Jos käyttäjän ilmoittaman toiminnan alkamispäivämäärän ja päättymispäivämäärän välillä on alle 180 vuorokautta, ilmoitus vanhenee toiminnan päättymispäivämääränä. Muussa tapauksessa ilmoitus vanhenee 180 vuorokauden kuluttua siitä, kun peruskäyttäjä on lähettänyt ilmoituksen julkaistavaksi tai pääkäyttäjä on julkaissut oman ilmoituksensa. Jos käyttäjä on asettanut toiminnalle ilmoittautumisen alkamispäivämäärän ja päättymispäivämäärän, ilmoitus vanhenee samojen periaatteiden mukaisesti riippuen ilmoittautumisen päättymispäivämäärästä. Vanhentuneet ilmoitukset eivät ole näkyvissä kotoutumisentukena.fi-palvelussa julkisesti. Kun käyttäjä kirjautuu palveluun, hän pääse muokkaamaan vanhentuneita ilmoituksiaan ja voi julkaista niitä uudelleen. Käyttäjä saa sähköpostiinsa muistutusviestin kuukautta ennen ilmoituksen vanhenemista, jolloin hän voi jatkaa sen voimassaoloaikaa.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän palvelua käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Näiden käyttöehtojen rikkominen käyttäjän toimesta voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin henkilötietolain (125/1999) 48 §:n, rikoslain 34 luvun 9a §:n (540/2007) ja rikoslain 37 luvun 11 §:n (514/2003) mukaisesti.

Palvelun lopettaminen

Käyttäjällä on oikeus lopettaa palvelun käyttö milloin tahansa poistamalla käyttöoikeutensa tai pyytämällä sen poistoa ylläpitäjältä.

Lähtökohtaisesti palvelun käyttöoikeus on voimassa, kunnes käyttäjä poistaa käyttöoikeutensa tai pyytää sen poistoa. Kun käyttäjä poistaa käyttäjätunnuksensa tai pyytää sen poistoa, hän ei voi enää kirjautua kotoutumisentukena.fi palveluun. Palvelun tekninen ylläpitäjä poistaa käyttäjätunnukset kuukausittain ja anonymisoi samalla palveluun tallentuneet käyttäjän tiedot. Käyttäjän kotoutumisentukena.fi-palveluun tekemät toiminta- ja tapahtumailmoitukset jäävät edelleen palveluun, jos hän ei ole niitä itse poistanut. Asiakkaan tietojen salaamiseen ja yksityisyyden suojaan sulkemisen jälkeen sovelletaan, mitä siitä muutoinkin on voimassa.

Ylläpitäjä voi sulkea tai keskeyttää palvelun, jos on syytä epäillä sen olevan tietoturvahyökkäyksen kohteena tai jos käyttäjä käyttää palvelua näiden käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti tai palvelun toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla tai jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä.

Kävijätietojen keräys

Ylläpitäjä voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Henkilötietoja käytetään kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa myös käyttäjien antaman palautteeseen vastaamiseen. Lähettämällä sähköpostisoitteensa käyttäjä hyväksyy sen tallentamisen, jotta ylläpitäjä voi ottaa häneen yhteyttä vastatakseen palautteeseen.

Selainsuositukset

Sivuja voidaan pääosin käyttää Mozilla Firefoxin, Microsoft Edgen ja Google Chromen viimeisimmillä selainversioilla. Ulkoasu saattaa poiketa tai jokin toiminto ei onnistu harvinaisemmilla tai yllä mainittujen selainten vanhemmilla versioilla.

Muut ehdot

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkopalveluihin. Näissä verkkopalveluissa sovelletaan niiden omia käyttöehtoja.

Tähän palveluun sovelletaan ylläpitäjän ja käyttäjän välillä Suomen lakia. Tätä palvelua koskevat erimielisyydet ylläpitäjän ja käyttäjän välillä ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.